Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2014

2013

2012

2011

2010

Resultaat

     

Netto-omzet

1.696

1.744

1.674

1.586

1.432

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.837

1.846

1.772

1.695

1.525

Totaal bedrijfskosten

-1.327

-1.389

-1.378

-1.297

-1.195

Bedrijfsresultaat

510

457

394

398

330

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

417

390

234

217

230

Resultaat na belastingen toerekenbaar aan aandeelhouders

323

288

224

251

222

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-172

-94

-96

-112

-61

Materiële vaste activa

6.218

6.012

5.821

5.575

5.402

Balanstotaal

7.672

7.548

7.414

7.318

7.400

Eigen vermogen

3.579

3.375

3.203

3.079

2.906

Totaal rentedragend vreemd vermogen

1.775

1.895

1.896

1.931

2.184

Totaal financiering

5.354

5.270

5.099

5.010

5.090

Investeringen in vaste activa

572

576

583

479

371

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

623

683

545

557¹

508

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-410

-493

-498

-398

-340

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-201

-135

-53

-5541

-118

Vrije kasstroom

213

190

47

1591

168

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

91%

85%

100%

74%

99%

ROIC

6,3%

7,6%

6,9%

7,2%

6,9%

FFO/nettoschuldpositie

34,0%

38,7%

30,9%

34,1%

32,7%

Rentedekking

7,6

8,0

6,0

5,8

5,5

Solvabiliteit

53,6%

51,1%

49,5%

47,5%

44,3%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.078

3.063

3.087

3.057

3.020

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

26

29

31

36

40

Gelegde kabel (km)

816

904

1.160

1.167

883

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.658

2.649

2.644

2.630

2.607

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

18

20

22

23

26

Gelegde leiding (km)

136

160

196

206

205

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

29.936

30.314

30.522

30.576

30.940

Gas (miljoen m3)

6.115

7.790²

7.461

7.039

8.746

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

10.310

12.742

12.364

12.134

9.551

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

929

930

781

744

608

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

19,9

24,0

24,5

20,0

31,2

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.908

5.878

5.675

5.430

4.975