Prestaties Alliander
in vogelvlucht

Samen verder

In 2018 groeide de economie door en versnelde de energietransitie. De vraag naar aansluitingen en vermogen steeg, net als de opwek van duurzame energie. Dat vroeg om forse investeringen en slimme oplossingen. Door het tekort aan technici kregen we het werk niet altijd op tijd gedaan en konden we helaas niet altijd aan de wensen van onze klanten voldoen. Om de energietransitie verder mogelijk te maken, is het nodig dat we nauw en op tijd gaan samenwerken met al onze partners binnen en buiten de energiesector. Alliander investeert in de energievoorziening van de toekomst.

Meer over trends en ontwikkeling
Prestaties in 2018
Klantgemak
50,3 %
Klantgemak consumenten
Details
Prestaties in 2018
Klantgemak
37,9 %
Klantgemak zakelijke klanten
Details
Prestaties in 2018
Uitvalduur
30,6 minuten
Uitvalduur elektriciteit
Details
Prestaties in 2018
Zonne-energie
1.501 MW
Zonne-energie
Details

Tijdig weten wat, waar, wanneer moet gebeuren

Raad van Bestuur: Ingrid Thijssen (CEO) en Mark van Lieshout (CFO)

Ons verhaal over 2018

Onze financiële prestaties

Onze financiële positie bleef ook in 2018 solide. Het resultaat na belastingen van Alliander kwam uit op € 334 miljoen (2017: € 203 miljoen). Het resultaat exclusief bijzondere posten bedraagt over 2018 € 261 miljoen en is hiermee € 55 miljoen hoger dan in 2017. De totale kosten stegen beperkt naar € 1.572 miljoen (2017: € 1.535 miljoen) en de totale investeringen van Alliander bedroegen € 731 miljoen in 2018 (2017: € 666 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud bedroegen in 2018 € 283 miljoen (2017: € 243 miljoen). 

Meer over onze financiële prestaties

Missie en strategie

Missie en strategie

Een energievoorziening die voor iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie

Lees meer over onze missie en strategie

Onze impact in een oogopslag

Alliander heeft een grote impact op de welvaart en het welzijn van miljoenen mensen. In 2018 hadden onze activiteiten veel maatschappelijke effecten op de omgeving: op de economische ontwikkeling van regio’s en stakeholders, op de uitstoot van broeikasgassen, op kennisontwikkeling en welzijn van medewerkers én op de veiligheid en stabiliteit van het energiesysteem. De effecten over 2018 hebben we met impactmeting in kaart gebracht. Dit helpt ons om onze maatschappelijke impact te optimaliseren.

 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 787 Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossing en rente
  • € 126 Bijdragen van derden
  • € 151 Overige opbrengsten
  • € 39 Verhoging kasreserves
  • € 535 Financiële kosten klanten (zakelijk)
  • € 1.316 Financiële kosten klanten (huishoudens)
  Financieel kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 217 Belastingen
  • € 924 Dividenden, aflossingen en rente
  • € 636 Betalingen aan werknemers
  • € 1.098 Betalingen aan leveranciers
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 284 Waarde inkoop goederen zakelijke klanten
  • Economische waardeverandering traditionele assets (intern)
  • € 828 Waarde inkoop goederen voor gastransport
  • € 1.301 Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport
  Geproduceerd kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Digitale veiligheid: voorkomen van cybercrime en hacking
  • Externe waardeverandering van assets
  • € 0,5 Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten
  • € 552 Waarde energietransport voor zakelijke klanten
  • € 2.309 Bijdrage gastransport welzijn consumenten
  • € 2.408 Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten (incl. teruglevering)
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Geen impact gekwantificeerd
  Intellectueel kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Waardeverandering immateriële assets
  • Meer en betere data
  • Technologische ontwikkeling
  • Ontwikkeling nieuwe marktmodellen en open platforms
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 0,2 Ecologische schade door afval
  • € 20 Ecokosten inkoop materialen
  • € 331 Klimaatverandering door CO2 uitstoot
  • Overige milieu-impacts *
  • * De overige milieu-impacts staan voor de niet-gewantificeerde effecten op verbruik van schaarse energiebronnen en materialen, ecosystemen en biodiversiteit, afval en bodem, lucht en watervervuiling.

  Natuurlijk kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Geen impact gekwantificeerd
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Digitale veiligheid: schendingen van de privacy
  Sociaal kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Verbeterin van de de reputatie van Alliander
  • Bijdrage aan verbeterde instituties en regelgeving
  • Bijdrage aan sociale cohesie in buurten
  • Bijdrage aan sociale cohesie in Nederland
 • Vermindering van kapitaalwaarde (in mln)
  • Veiligheidsincidenten in de omgeving
  • € 1 Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)
  • Economische waarde van arbeid
  Menselijk kapitaal
  Vermeerdering van kapitaalwaarde (in mln)
  • € 106 Welzijnseffecten van het hebben van werk
  • Ontwikkeling van werknemers

Energie in beweging

'Elektriciteit is overal hetzelfde'

Firas Khalaf is een van de tien statushouders die bij Alliander een opleiding volgen tot elektromonteur. 'Ik heb mijn leven achter gelaten, maar bouw nu aan iets nieuws.' Nog een paar examens te gaan. 

Meer over het werk van Firas
Prestaties in 2018
Windenergie
1.246 MW
Windenergie
Details
Prestaties in 2018
Laadpalen
4.354
Aantal laadpalen in verzorgingsgebied
Details

Hoe creëren wij waarde?

Alliander werkt aan een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Onze activiteiten hebben veel maatschappelijke effecten. Om dat inzichtelijk te maken, nemen we u mee in ons model van waardecreatie.

 • Inputs

  Zes ‘kapitalen’ dienen als input voor de activiteiten van Alliander. Dit zijn Financieel, Geproduceerd, Intellectueel, Natuurlijk, Sociaal en Menselijk.

  +
  Ruim 7.400 medewerkers
  3% van loonsom voor opleiding en ontwikkeling
  Aantal klantaansluitingen: 5,7 miljoen
  Dialoog met partners en stakeholders
  Ruim 70 gemeenten en provincies als aandeelhouder
 • Businessmodel

  Het is de taak van Alliander om netwerken te beheren en markten te faciliteren. Daar zijn onze missie, visie en strategie op geënt

  +
  Visie: faciliteren energietransitie
  Organisatie: netwerkbedrijf voor de regionale distributie van energie
  Governance: effectief bestuur en toezicht
  Risico’s: goed en actueel zicht op de onzekerheden binnen en buiten ons bedrijf
  Missie: betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening
  Strategie: klantkeuze, open netten, digitalisering, excellent netbeheer
 • Outputs

  Wat zijn de resultaten van onze activiteiten?

  +
  Uitvalduur 30,6 minuten
  644.000 slimme meters aangeboden
  28,8% vrouwen in de leidinggevende posities
  Netto resultaat kwam uit op € 334 miljoen
  LTIF 1,4
  52% van het digitaliseringsprogramma afgerond
 • Outcomes

  De outcomes van Alliander vormen de einduitkomst van onze activiteiten en dienstverlening.

  +

  Betaalbaarheid: een energievoorziening tegen de laagst mogelijke kosten

  Bereikbaarheid: Iedereen onder gelijke condities toegang tot (duurzame) energie

  Betrouwbaarheid: een energievoorziening met de hoogst mogelijke veiligheid en continuïteit

 • Impact

  Impacts zijn alle directe en indirecte gevolgen die mens en natuur ervaren van Alliander. Inzicht in impacts helpt ons de positieve, maar ook de negatieve gevolgen van ons bedrijf te begrijpen.

  +
  Totale CO2-emissie: 288 kiloton
  Technische innovaties en nieuwe marktmodellen
  Welzijn door beschikbaarheid van energie
  € 900 miljoen inkoop bij externe leverancier
  Iedereen veilig thuis

Medewerkers

Activiteiten voor onze medewerkers

Bij Alliander werken circa 7.400 medewerkers, die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, bereikbare en betaalbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn.

Lees meer over activiteiten voor onze medewerkers

‘We gaan niks opleggen, de inwoners gaan het zelf doen’

Carla Koers, wethouder Milieu en Duurzaamheid in Zevenaar

Interview

Een greep uit onze projecten

Dagelijks werken we aan de energievoorziening in onze verzorgingsgebieden. De ontwikkelingen en energiebehoeften zijn in iedere regio verschillend. Dit vraagt om maatwerk. Onze activiteiten voeren we daarom zo veel mogelijk uit in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. Een greep uit de projecten waar we in 2018 aan werken.

Onze prestaties in 2018

Onze prestaties in 2018

Klanten

Uitvalduur elektriciteit
Doelstelling
20,0 minuten
Resultaat
30,6 minuten
Details
Onze prestaties in 2018

Medewerkers

Vrouwen in leidinggevende posities
Doelstelling
27,8 %
Resultaat
28,8 %
Details
Onze prestaties in 2018

Veiligheid

Lost Time Injury Frequency (LTIF)
Doelstelling
- of lager
Resultaat
1,4
Details
Onze prestaties in 2018

Aandeelhouders en investeerders

Rentedekking
Doelstelling
> 3,5
Resultaat
12,9
Details

De blik vooruit

De overgang naar een duurzaam energiesysteem is in volle gang. Alliander is volop in ontwikkeling om deze omschakeling te faciliteren en bevindt zich in een uitdagende periode om dit mét al onze stakeholders te realiseren, van gemeente tot woningbouwcorporatie. Samen zullen we slimme oplossingen moeten bedenken om te werken aan de energievoorziening ook in de toekomst bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar te houden. Onze medewerkers vormen hierbij de basis om deze doelen te bereiken. Het is dan ook heel speciaal om te zien dat zij elke dag weer vol passie aan de slag gaan. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor.

Bekijk het jaarverslag 2018 in detail