Medewerkers

Meer dan 7.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een onverstoorde energievoorziening. Zij hebben werk dat er toe doet. Alliander biedt een werkomgeving waar medewerkers zichzelf kunnen zijn, optimaal kunnen samenwerken en hun kennis, kunde en creativiteit delen.

Wat medewerkers belangrijk vinden
Uit de stakeholderdialoog bleek dat medewerkers de volgende thema’s in 2014 relevant vonden: veilig en gezond werken, opleiding en ontwikkeling. Deze thema's komen in dit hoofdstuk nadrukkelijk aan bod.