Personalia RvC

Van links naar rechts: Coby van der Linde, Jos van Winkelen, Ada van der Veer, Franswillem Briët, Liesbeth Spies, Ed d'Hondt.

Voorzitter

De heer mr. E.M. d’Hondt (1944)

Datum van eerste benoeming 30 juni 2009
Einde huidige termijn: 2017

Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
Eerdere relevante functies: voorzitter Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, burgemeester van Nijmegen
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Brink Groep B.V. 1, lid van de Raad van Commissarissen BMC Groep B.V. 1, voorzitter bestuur GGD Nederland en GHOR Nederland, voorzitter Liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie, voorzitter Bestuur Stichting Montesquieu, lid Bestuur Academie voor Wetgeving, lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland

Vice-voorzitter

De heer ir. J.C. van Winkelen (1945)

Datum van eerste benoeming 30 juni 2009
Einde huidige termijn: 2015

Commissie: voorzitter Auditcommissie
Eerdere relevante functies: voorzitter Raad van Bestuur Vitens N.V., directeur N.V. Nuon Water
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Douma Staal B.V., lid Raad van Commissarissen Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire, vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, adviseur Hak N.V.

De heer mr. F.C.W. Briët (1947)

Datum van eerste benoeming 30 juni 2009
Afgetreden per 1 januari 2015 om gezondheidsredenen

Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
Eerdere relevante functies: voorzitter Raad van Bestuur De Goudse Verzekeringen N.V., lid Raad van Bestuur Koninklijke Hoogovens N.V./Corus, voorzitter Directie Unilever Nederland B.V.
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., lid Raad van Commissarissen Monuta Holding N.V. 1, voorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME)

Mevrouw prof. dr. J.G. van der Linde (1957)

Datum van eerste benoeming 29 oktober 2009
Einde huidige termijn: 2017

Commissie: lid Auditcommissie
Beroep/hoofdfunctie: directeur van het Clingendael International Energy Programme
Relevante nevenfuncties: hoogleraar Geopolitiek en Energie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, lid Raad van Commissarissen Wintershall Nederland B.V.1, lid International Advisory Board KAPSARC

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies (1966)

Datum van eerste benoeming 27 maart 2013
Afgetreden per 15 december 2014 vanwege benoeming tot burgemeester van Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den Rijn is aandeelhouder van Alliander.

Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie
Beroep/hoofdfunctie: waarnemend burgemeester Stichtse Vecht (vanaf 8 juli 2014), burgemeester Alphen aan den Rijn (15 december 2014)
Eerdere relevante functies: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte 1, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Relevante nevenfuncties: lid van het bestuur van de Geschillencommissie Consumentenzaken, lid Raad van Advies van Fakton B.V., lid van Raad van Commissarissen Stichting Regionale Omroep West, ambassadeur intergemeentelijke samenwerking decentralisaties sociaal domein, lid Raad van Toezicht CVO (vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs) in de regio Rotterdam, Secretaris-Generaal van het European Institute for Public Administration

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)

Datum van eerste benoeming 30 juni 2009
Einde huidige termijn: 2016

Commissie: lid Auditcommissie
Beroep/hoofdfunctie: bestuursadviseur op gebied van strategie en governance/directeur adviesbureau Stranergy
Eerdere relevante functies: CEO Currence Holding B.V., CEO Divisie KPN Business Solutions, lid Hoofddirectie Achmea Bank Holding N.V., voorzitter directie Staalbankiers N.V..
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LeasePlan Corporation N.V. 1, lid Raad van Toezicht Nederlandse Publieke Omroep 1, lid Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting (tot 15 november 2014), voorzitter Monitoringcommissie Accountancy (vanaf 3 februari 2015), adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap, lid kernteam Commissarissenopleiding ESAA/Erasmus Universiteit

Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. Alle commissarissen voldoen aan de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code (best practice bepaling III.3.4) en van de Wet bestuur en toezicht (artikel 2:252a lid 1 BW) betreffende het maximum aantal commissariaten. Geen van de commissarissen heeft een nevenfunctie bij een Nederlandse beursvennootschap.