Trends en marktontwikkelingen

Het is voor Alliander belangrijk om tijdig in te spelen op ontwikkelingen die van invloed zijn op onze klanten en onze activiteiten. In 2014 hebben wij een studie gedaan naar trends die voor veranderingen kunnen zorgen.

Ontwikkelingen op de energiemarkt

In het dagelijkse leven gebruiken consumenten en bedrijven steeds meer elektrische toepassingen. Zij worden hierdoor afhankelijker van elektriciteit en rekenen er op dat er altijd energie is. Er is bovendien een toenemende focus op duurzaamheid en energiebesparing. Steeds vaker gaan klanten zelf energie produceren. Zij worden naast consument ook producent.

Diverse stakeholders verkennen de mogelijkheden van duurzame energie. We zien dat meer consumenten hun woning verduurzamen. Huizen worden beter geïsoleerd en de aanschaf van zonnepanelen is populair, omdat de prijzen de afgelopen jaren zijn gedaald en de kwaliteit is verbeterd. Door de aangescherpte normen voor nieuwbouw van woningen en gebouwen groeit ook de toepassing van warmtepompen. De verwachting is dat in 2020 zo’n 500.000 woningen met een warmtepomp uitgerust zijn. Ook blijft de populariteit van elektrisch rijden groeien. Fiscale stimulering en de groei van het aantal laadpalen zijn belangrijke stimulansen voor deze markt. We zien dat met name agrarische bedrijven de mogelijkheden verkennen van biogas en zonneweides. Gemeenten zien kansen in de ontwikkeling van warmtenetten, die in hoge mate bijdragen aan lokale en regionale duurzaamheidsdoelstellingen.

Ontwikkelingen op gebied van politiek en regulering

Er is aandacht voor de uitvoering van het nationale Energieakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over duurzaamheid en energiebesparing. In 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. In 2023 moet dat oplopen tot 16%. Modernisering van de wetgeving helpt ons om als netwerkbedrijf adequaat te kunnen reageren op nieuwe vragen en kansen. Het is de intentie dat in 2015 een integrale herziening van de Elektriciteits- en Gaswet wordt vastgesteld. Hierbij zullen de wetten worden samengevoegd en gemoderniseerd met als hoogste doel een werkend wettelijk kader te bieden voor de gewenste energietransitie. Er ontstaat steeds meer een Europese energiemarkt met toenemende invloed en regelgeving vanuit Europa. Op Europees niveau wordt onder meer gekeken naar de inrichting en taken van netbeheerders en netwerkbedrijven, tarieven en decentrale energieopwekking.

Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie

Er ontstaan steeds meer slimme, geautomatiseerde toepassingen in het dagelijks bestaan. De ontwikkelingen op het gebied van ICT en data gaan snel en 'online' wordt steeds meer de standaard in dienstverlening. Met de groei van het mobiele internet en gekoppelde apparaten, ook wel 'the internet of things' genoemd, ontstaan talloze nieuwe mogelijkheden voor producten en diensten. Daarbij groeit eveneens het belang om de privacy zoveel als mogelijk te bewaken. Ook in de bedrijfsvoering en dienstverlening van Alliander spelen ICT en data een steeds belangrijkere rol.

Onze kansen en uitdagingen

Op basis van de trends en marktontwikkelingen analyseren wij jaarlijks waar onze kansen en uitdagingen liggen. Dit helpt ons in het maken van gerichte beleidskeuzes en afwegingen om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de energieambities van onze stakeholders.