Benchmark van onze prestaties

We kijken kritisch naar onze eigen prestaties en zetten deze ook af tegen andere ondernemingen, zowel binnen als buiten de energiesector. Dit doen we vooral om te leren en kansrijke verbeteringen te signaleren. Een aantal benchmarkgegevens lichten we hieronder toe.

Benchmark binnen de energiesector

 • Uitvalduur

  De betrouwbaarheid van onze netten is groot. De uitvalduur voor elektriciteit bij Liander was in 2014 met 19,9 minuten gemiddeld lager dan het landelijke gemiddelde in 2013. Waar het gaat om gas, was de uitvalduur bij Liander in 2014 met 6,9 minuten een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde in 2013 (61 seconden). Dit had te maken met twee grote gasonderbrekingen in Apeldoorn.
 • Klanttevredenheid

  Waar het gaat om onze dienstverlening aan consumenten zien we dat de klanttevredenheid boven de benchmark uitkomt (104%).
 • MVO-rating

  Het Duitse duurzaamheidsratingbureau Oekom heeft Alliander in 2014 opnieuw beoordeeld. Op basis van haar bevindingen heeft zij op 14 juli 2014 de rating van Alliander verhoogd van B naar B+ (op een schaal van A+ (hoogste) tot D- (laagste)). Met deze duurzaamheidsrating behoren we volgens Oekom tot de 'industry leaders' in onze sector.

Landelijke benchmark

 • Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuim van Alliander komt in 2014 uit op 3,8% (2013: 4,1 procent). Het ziekteverzuim in Nederland was in 2013 3,9 procent. In onze branche zien we bij Enexis (3,8) en Stedin (3,9) vergelijkbare cijfers over 2013.
 • Transparantie

  Jaarlijks doet Alliander ook mee aan de Transparantiebenchmark. Deze benchmark die wordt gehouden onder 500 ondernemingen van het ministerie van Economische Zaken geeft aan hoe transparant ondernemingen zijn in hun verslaglegging. Alliander eindigde in 2014 op de 15e plaats (2013: 24) en was ook de hoogstgenoteerde in de energiesector.
 • Great Place to Work

  Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn voor zijn (toekomstige) medewerkers, zodat hun expertise blijvend voor Alliander ingezet wordt. Of Alliander een topwerkgever is, laten we graag objectief beoordelen. Daarom doen we mee met het werkgeversonderzoek van Great Place to Work, waaraan jaarlijks meer dan 100 Nederlandse ondernemingen meedoen. Alliander eindigde op basis van een meting in 2013 niet in de lijst met Best Workplaces 2014.