Voor de carrières van morgen

Alliander blijft bouwen aan een organisatie waar medewerkers vertrouwen hebben in de professionaliteit en het vakmanschap van collega’s, plezier hebben in hun werk en trots zijn op wat ze doen. We stimuleren medewerkers - ongeacht hun levens- en loopbaanfase - na te denken over hun inzetbaarheid op langere termijn en faciliteren plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daarbij beperken we ons niet tot de carrières van eigen medewerkers, maar geven we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan via het programma Step2Work.

Opleiding en ontwikkeling

Over leren en ontwikkeling maken medewerkers van Alliander ieder jaar afspraken met hun leidinggevende. Zo blijven zij doorlopend werken aan vakkennis, persoonlijke ontwikkeling of nieuwe carrièrekansen. In 2014 investeerde Alliander 3% van de salariskosten in opleiding van medewerkers. Voor leidinggevenden is in 2014 een speciaal (online) programma rond het thema ‘veranderen’ gestart, waarin zij samen met anderen kennis opdoen over veranderprocessen in theoretische zin, in praktische zin én in de context van Alliander. Met deze ontwikkeling ondersteunen we tijd- en plaatsonafhankelijk leren dat aansluit bij Het Nieuwe Werken.

Bij het verbeteren van onze prestaties spelen operationeel management en leiderschap een belangrijke rol. Alliander begeleidt leidinggevenden bij operationeel management en leert hen onder meer hoe zij binnen die kaders ruimte geven aan medewerkers voor verbeteren en doen van hun werk.

Samenwerking met opleidingsinstituten

Door nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en branchegenoten maken we jongeren enthousiast voor ons vak en vergroten wij de kans op instroom van vakkundig personeel. Met instellingen op alle niveaus - van VMBO tot universiteit - werken we eraan om de theorie en praktijk van energietechniek dichter bij elkaar te brengen. Met het regionale beroepsonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs ontwikkelden we in 2014 nieuwe leer-/werktrajecten. Daarnaast werkten we mee aan een deeltijdopleiding Elektrotechniek gericht op jongeren met een technische opleiding en zij-instromers.

Het Nieuwe Werken

Als modern werkgever kiest Alliander voor een nieuwe manier van werken. Samen en flexibel. Dat betekent dat medewerkers - binnen de afspraken met hun leidinggevende en het team - zelf inschatten waar en wanneer zij werken om de (gezamenlijke) opdrachten zo goed mogelijk te doen. Onze nieuwe manier van werken sluit aan bij een trend in het dagelijkse leven dat steeds duurzamer, digitaler en efficiënter wordt.

In hun keuzes worden medewerkers ondersteund met praktische adviezen, eigentijdse IT-middelen en aangepaste, moderne werklocaties. We hebben hierbij ook aandacht voor een duurzame woon-werkreis om de CO2-uitstoot te beperken. We dagen medewerkers daarom uit om een meer duurzame reismix te kiezen.

Ons pand in Duiven wordt duurzaam verbouwd en volgens de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken ingericht. Het wordt een werkomgeving die samenwerken en ontmoeten stimuleert. Er zijn ruimtes om te overleggen, in stilte te werken en om samen te werken aan een opdracht. Bovendien voorzien we met het gebouw in onze eigen energiebehoefte én leveren we energie aan de omgeving.

Step2Work: een kans voor iedereen

Met het programma Step2Work geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan. In 2014 boden we een leerwerkbaan aan in totaal 93 jongeren, 50-plussers en mensen met een fysieke beperking.

Vooruitlopend op de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking trad, zoeken wij met het programma al enkele jaren de samenwerking op met gemeenten, opleiders, het UWV, onze leveranciers en andere bedrijven binnen de sector en daarbuiten. De maatschappelijke waarde van programma Step2Work reikt verder dan enkel het financiële aspect van kosten en baten. Met Step2Work laten we zien dat we in verbinding staan met de samenleving.