Een bedrijf met een missie

Jos Brakband is business developer bij Alliander en werkt aan ons nieuwe telecomnet.
“Als je om je heen kijkt, zie je overal digitale toepassingen. Ook voor Alliander is digitalisering een keiharde must geworden in de energietransitie. Naast elektriciteits- en gasnetten bouwen we daarom hard aan ons telecomnet. Dit biedt ons meer inzicht in bijvoorbeeld energieverbruik, teruglevering van energie en storingen. Waar mogelijk werken we ook samen met andere netbeheerders of publieke organisaties. Dat maakt mijn werk bij Alliander zo boeiend. De manier waarop we werken en samenwerken verandert ingrijpend door nieuwe technologie.”

Medewerkers van Alliander hebben een doel: bijdragen aan een onverstoorde energievoorziening voor vandaag en voor de toekomst. In 2014 speelde efficiëntie voor ons een belangrijke rol.

Organisatie in ontwikkeling

We zien dat de snelheid van nieuwe ontwikkelingen hoog is. Om soepel in te spelen op veranderingen in de maatschappij moeten we onze processen en competenties aanpassen. We bevinden ons als organisatie in een continu veranderproces. Rollen van medewerkers veranderen en door de efficiëntie in ons werk verdwijnen er banen. Bovendien krijgen we de komende jaren te maken met vergrijzing en zien we dat medewerkers langer zullen doorwerken tot hun pensioen. Om te onderzoeken welke capaciteiten we in de organisatie nodig hebben, maken we een strategische personeelsplanning.

In 2014 liepen verschillende programma's om de efficiency van onze operationele processen structureel verder te verhogen. Werkzaamheden zijn gecentraliseerd en expertise is gebundeld in teams. De impact van deze programma's op medewerkers was groot. Een aantal functies is vervallen, waardoor 85 collega's boventallig werden.

Dat onze organisatie in beweging is, zien we onder meer in de toename van medewerkers in ons loopbaancentrum in 2014. Er is een mismatch tussen de capaciteiten van onze medewerkers en het tempo waarin wij moeten inspringen op ontwikkelingen in de energiewereld. In 2014 werden circa 200 collega’s begeleid naar een andere baan of passend perspectief. 

“We hebben een bewogen jaar achter de rug. Er is in de operatie hard gewerkt aan leiderschap, operationeel management en efficiency. Dit heeft voor veel medewerkers veranderingen gebracht in hun werk, werkomgeving en contacten. Van enkele van hen hebben we afscheid moeten nemen. Toch hebben we ook als medezeggenschap gemeend dat het voor Alliander, en vooral voor de klanten van Alliander, noodzakelijk is dat de veranderingen doorgaan. Als medezeggenschap proberen we hierbij zoveel mogelijk de balans te vinden tussen het bedrijfs- en werknemersbelang, waarbij onze aandacht ligt op 'doen we als bedrijf de dingen in de goede volgorde en op de juiste momenten'.”

Christel Hofman, voorzitter Centrale Ondernemingsraad Alliander

Samenstelling van onze organisatie in 2014

Bij Alliander werken volop technici en ICT’ers, maar ook experts op het gebied van verandermanagement of financiën. Vanuit zijn of haar vakgebied levert iedere medewerker een bijdrage aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

In 2014 waren er 7.170 medewerkers bij ons in dienst. Het percentage vrouwen in een leidinggevende positie is in de afgelopen jaren toegenomen tot 23,7%. Bij externe vacatures voor een leidinggevende positie dragen we ten minste één vrouwelijke kandidaat aan. Hoewel energietechniek in de top 10 van mannenberoepen staat, streven wij naar een divers personeelsbestand. We merken dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming en samenwerking. Bovendien vinden we dat collega's zichzelf moeten kunnen zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, (culturele) afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele geaardheid.