Samen slimmer met energie

Marjoland is met 20 hectare de grootste rozenkwekerij van Nederland. Voor het familiebedrijf is een betrouwbare energievoorziening essentieel.
“Licht en een constante temperatuur zijn belangrijk voor de groei van onze rozen. In de kas creëren we hiervoor de ideale omstandigheden. Als rozenkweker kun je in Nederland dus niet zonder energie. Vooral in de winter als we de kassen verwarmen en belichten. Met een storingsvrij net zorgt Liander er voor dat onze rozen niet koud staan. Omdat energie een groot gedeelte van de kostprijs van de rozen bepaalt, gaan we er bovendien zo slim mogelijk mee om. We benutten de restwarmte van installaties en de vrijgekomen CO2 voor de oogst. Liander denkt ook met ons mee over slimme energieoplossingen.”
Johan van den Nouweland, operationeel directeur Marjoland

Alliander ondersteunt ruim drie miljoen klanten met toegang tot energie en maakt de energienetten klaar voor een duurzame energietoekomst. We streven ernaar om onze dienstverlening zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van onze klanten, waarbij betrouwbaarheid en gemak centraal staan. Voor consumenten geldt dat zij snel en goed geholpen willen worden en willen weten hoe zij energie kunnen besparen, wat het hen kost en oplevert. Voor zakelijke klanten is energie bovendien cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit. Samen met de netbeheerder willen zij kostenefficiënt invulling geven aan duurzame ambities. Naast eindgebruikers van energie, zoals consumenten en zakelijke klanten, hebben steeds meer marktpartijen behoefte aan onze diensten en ondersteuning. Denk daarbij aan lokale duurzame energiecoöperaties in onze regio's of aan onafhankelijke aanbieders van energiediensten. Zij hebben behoefte aan betrouwbare real time data (binnen de wettelijke mogelijkheden) en flexibiliteit in het energienet voor meer duurzame energieopwekking.

Ons directe contact met consumenten en zakelijke kleingebruikers is veranderd. Sinds de invoering van het wettelijke leveranciersmodel in 2013 is de energieleverancier het eerste aanspreekpunt geworden voor vragen over de factuur en de meterstanden. Netbeheerders zijn nog steeds wel het eerste aanspreekpunt bij vragen over aansluitingen, storingen of onderhoud aan het energienet. We merkten in 2014 dat nog niet in alle gevallen helder was wie een klantvraag moest beantwoorden. Om dit te verbeteren, vindt overleg plaats tussen netbeheerders en energieleveranciers. Ook is de informatievoorziening op de website van Liander verbeterd.