Onze netwerken in de regio's

In iedere regio zijn de energiebehoeften en de mogelijkheden voor energieopwekking verschillend. Daarom kiezen wij voor een regionale aanpak. In het Alliander Jaarplan 2014 gaven wij inzicht in de geplande activiteiten voor dit jaar. Over de belangrijkste resultaten in de regio's leggen wij verantwoording af in dit jaarverslag.

Regio-informatie

Provincie Elektriciteit Gas Elektriciteit en gas Slimme meters Uitvalduur elektriciteit1
  Uitbreiding Vervanging Uitbreiding Vervanging Totaal Plaatsingen Minuten per jaar
Noord-Holland2              
realisatie 50,4 22 6,5 21,6 100,5 53.400 17,4
jaarplan 56,4 29,6 8,7 22 116,7 56.000  
Amsterdam              
realisatie 27 12 2,2 33,4 74,6 25.500 33,8
jaarplan 31,5 14,3 2,3 33,4 81,5 31.000  
Zuid-Holland2              
realisatie 19,5 18,2 4,2 14,9 56,8 22.100 14,8
jaarplan 18,2 17,6 2,7 23,4 61,9 18.000  
Gelderland              
realisatie 45,2 16,1 10,2 20,3 91,8 59.100 17,7
jaarplan 44 17,1 13,7 31,5 106,3 70.000  
Flevoland              
realisatie 2,3 0,8 0,2 0,3 3,6 6.800 17,6
jaarplan 6,2 0,7 0,4 0,3 7,6 10.000  
Friesland              
realisatie 15,4 5,7 0,5 0,8 22,4 20.100 19,2
jaarplan 23 5,1 0,3 1,4 29,8 22.000  
Noord-Brabant              
realisatie 2,4 4,7 1 9,9 18 19.100 11,6
jaarplan 2,4 5,8 3,4 10,8 22,4 19.000  

In 2014 werkten we hard aan het moderniseren we onze energienetten. Op grote schaal zijn gasleidingen vervangen in onder meer Amsterdam, Gelderland en Zuid-Holland. Ook verzwaarden we elektriciteitsnetten, waardoor we beter voorbereid zijn op het toenemende elektriciteitstransport.

Niet alle geplande activiteiten werden in 2014 uitgevoerd. Zo bleven onze uitbreidingsinvesteringen in woningbouw en bedrijfsterreinen achter op onze prognoses. Ook werden minder grote aansluitingen op het elektriciteitsnet gevraagd dan verwacht. In Friesland starten kabelwerkzaamheden voor onze grote 20kV-projecten later, waardoor een deel van de voorgenomen investeringen doorschuift naar 2015. Ook de nieuwbouw van onderstations in Noord-Holland en uitbreiding van stations in Flevoland verlopen minder voortvarend dan in het jaarplan was voorzien.

In 2014 werd de uitvoering van enkele vervangingsprojecten in overleg met gemeenten en betrokken partijen verschoven naar 2015. Ook bleek het aantal benodigde saneringen van gasaansluitingen, na het uitvoeren van een gedegen risico-inspectie, minder dan verwacht.

Noord-Holland

In Noord-Holland werkten we in 2014 mee aan verschillende duurzame initiatieven. Zo waren we in Haarlem betrokken bij collectieve opwek van zonne-energie. Ook werkten we aan het energienet in Middenmeer voor mogelijke uitbreiding van windenergie. Op Texel boden we eilandbewoners een slimme energiemeter aan en voegden we meetpunten in het gasnet toe om energiestromen beter te kunnen monitoren. We helpen Texel in de ambitie om in 2020 volledig zelf te voorzien in de energiebehoefte. Ook de energievoorziening voor nieuwe datacenters rondom Schiphol-Rijk had in 2014 onze aandacht.

Amsterdam

Het onderhoud aan de infrastructuur in Amsterdam is complex en wordt bemoeilijkt door de beperkte ruimte in de stad en drukke verkeersroutes. In overleg met de gemeente hebben we onze werkzaamheden in 2014 nauwkeurig gepland om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Om klanten 24/7 in Amsterdam Zuidoost en aan de Zuidas voldoende stroom te kunnen bieden, verzwaren wij de onderstations in Bijlmer Noord en Zorgvlied. Activiteiten hiervoor zijn in 2014 gestart en lopen door in 2015. Ook zijn verouderde netten en tientallen kilometers leidingen van grijs gietijzer en verouderde aansluitingen vervangen.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland werden in 2014 meerdere kleine woningbouwprojecten gerealiseerd. Liander breidde daarom de elektriciteitsnetten uit in onder meer Noordwijk, Voorhout, Sassenheim en Alphen aan den Rijn. We zorgden tegelijk voor verzwaring van de netten om de verwachte toename in de vraag naar elektriciteit te kunnen opvangen. In overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland, dat op grote schaal dijken verbreedt en verzwaart, verlegden wij diverse delen van het gas- en elektriciteitsnet. Ook werkten wij in Zuid-Holland aan vernieuwing en aanpassing van het net om de kans op lokale storingen te verminderen.

Flevoland

In 2014 werden in Flevoland diverse woningbouwprojecten gerealiseerd. Liander investeerde 3,6 miljoen euro in de uitbreiding van het energienet in deze regio. We werkten onder meer aan de energievoorziening voor woningbouw in Lelystad, Almere, Zeewolde en Dronten. Daarnaast dachten we met de provincie en gemeenten mee over duurzame initiatieven. Windparken spelen een belangrijke rol in de ambitie van de provincie Flevoland om in 2020 energieneutraal te zijn.

Gelderland

In 2014 investeerde Liander bijna 100 miljoen euro om het energienet in Gelderland klaar te maken voor de toekomst. We werkten op een aantal plekken in proeftuinen, bijvoorbeeld in Lochem. We deden hier onder meer ervaring op met een intelligent energienet en met energieopslag in elektrische auto’s. Ook werden meer dan 4.500 woningen met duurzame energiebronnen, zoals warmtepompen of warmte-koudeopslag, aangesloten op het energienetwerk in Apeldoorn, Harderwijk en Veenendaal.

Friesland

In de werkzaamheden van Liander in Friesland is een verschuiving zichtbaar. Er worden minder traditionele nieuwe aansluitingen gerealiseerd en de vraag naar ondersteuning van duurzame initiatieven neemt toe. Liander legde slimme netten aan en was betrokken bij plannen voor zonneparken op onder meer Ameland. Op verschillende plaatsen in de regio deden wij aanpassingen in de bestaande infrastructuur. Zo konden we knelpunten in het net oplossen en aansluiten bij aanpassingen aan openbare wegen, zoals de Centrale As tussen Dokkum en Nijenga.

Noord-Brabant

In 2014 zette Endinet activiteiten voort om de kwaliteit van het gasnetwerk te verbeteren. Zowel leidingen als gasstations werden gesaneerd. In Tongelre zijn voorbereidingen gestart voor het vervangen van het hoofdverdeelstation voor elektriciteit. Ook bereidden wij ons voor op een toename van lokale teruglevering van energie. In het project Airey in Eindhoven zijn berekeningen gemaakt om het effect op ons net te bepalen. Daarnaast zijn ontwikkelingen gevolgd bij twee bedrijven die groen gas terugleveren aan ons net. Met name de bewaking van de gaskwaliteit heeft een hoge prioriteit.

Meer informatie over onze werkzaamheden in de regio vindt u op de website van het jaarverslag.