Klanten

Energie is voor de meeste klanten onzichtbaar, iets dat het gewoon moet doen. Toch lijken consumenten en bedrijven zich steeds meer bewust te worden van de waarde van energie. Zij willen besparen en kiezen vaker voor duurzame energiebronnen.

Wat klanten belangrijk vinden
Uit de stakeholderdialoog bleek dat klanten de volgende thema’s in 2014 relevant vonden: energietransitie, regulering en tarieven, innovatie, leveringsbetrouwbaarheid, klanttevredenheid, slimme netten, energiebesparing en dienstverlening, energieopslag. Deze thema's komen in dit hoofdstuk nadrukkelijk aan bod.