Financiële en duurzame waarde voor onze stakeholders

Alliander voert een continue dialoog met stakeholders en wil graag waarde voor hen creëren. In onderstaand schema wordt aangegeven welke geldstromen er zijn vanuit Alliander richting een aantal stakeholdergroepen.

Creëren van duurzame waarde

Alliander onderscheidt zich daarnaast als netwerkbedrijf door een substantiële bijdrage te leveren aan verduurzaming van de maatschappij. Wij willen duurzame waarde creëren en doen dit op uiteenlopende terreinen, zoals verduurzaming van eigen bedrijfspanden, de Alliander Foundation en investeringen in duurzame innovaties. Onze aandeelhouders, waarmee we de dialoog voeren over onze duurzame prestaties, steunen onze stappen op weg naar een duurzame samenleving. Ze accepteren een lagere dividenduitkering.

Alliander heeft als ambitie om de financiële waarde voor stakeholders in komende jaren verder uit te werken in dit verantwoordingsdocument. Hiermee komen we ook tegemoet aan de toenemende belangstelling vanuit onze stakeholders om meer inzicht te geven in onze duurzame prestaties.