Doelstellingen & prestaties

Veiligheid

Doelstelling 2014   Resultaat 2014   Doelstelling 2015   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s
LTIF (lost time injury frequency)
Het aantal ongevallen met verzuim daalt, waardoor de LTIF 2,4 of lager is.
  Er deden zich 17 ongevallen met verzuim voor, waardoor de LTIFbedraagt.   De LTIF is 2,2 of lager. Een LTIF-score van 2,0 vanaf 2017. Optreden (grootschalig) incident
Veiligheidscultuur
We streven naar een minimale score van 3,0 op de veiligheidsladder in de meting van de veiligheidscultuur.
  De score van de nulmeting in 2014 was 1,8. De definitieve uitkomsten van de meting van de veiligheidscultuur zijn momenteel nog niet beschikbaar   De score op de veiligheidsladder is 3,0 of hoger.   We streven naar een veilige cultuur binnen de organisatie, binnen afgesproken veiligheidskaders en gericht op houding en gedrag.  

Klanten

Doelstelling 2014   Resultaat 2014   Doelstelling 2015   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s
Klanttevredenheid1
Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt blijft hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.
  consumentenmarkt
t.o.v. benchmark
zakelijke markt
t.o.v. benchmark
  Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt blijft hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt blijft hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Optreden (grootschalig) incident
Datakwaliteit
Cybercriminaliteit
Precario
Tijdig anticiperen op de impact van de energie-transitie
Uitvalduur elektriciteit1, 2
Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 22 minuten
    Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling 2015 is 22 minuten.   De uitvalduur blijft maximaal 22 minuten in de komende jaren.   Spannings-kwaliteit
Datakwaliteit
Cybercriminaliteit
Tijdig anticiperen op de impact van de energie-transitie
Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar1
Daling van het aantal postcodegebieden met meer dan vijf storingen tot maximaal 18.
    Het aantal postcode gebieden met meer dan vijf storingen is maximaal 17   Het aantal postcode gebieden met meer dan vijf storingen is maximaal 15 in 2017.   Spannings-kwaliteit
Datakwaliteit
Voortgang 25 belangrijkste projecten1
We streven ernaar om 90% van de belangrijkste projecten af te ronden.
    Ook in 2015 streven we ernaar om 90% van de belangrijkste projecten af te ronden.       Toenemende complexiteit ruimtelijke ordening
Optreden (grootschalig) incident
Klanten met inzicht in energiebesparings- potentieel1, 3
Eind 2014 is bij klanten met een slimme meter die deelnemen aan een energiebesparings- pilot 6,4% besparing op elektriciteit gerealiseerd.
    Betreft een specifieke doelstelling voor 2014.   Helpen bij energiebesparing (realiseren landelijke besparings- doelstelling).   Tijdig anticiperen op de impact van de energie-transitie
Cybercriminaliteit
Veranderende wetgeving
Digitalisering-programma's1
We streven ernaar om 90% van de belangrijkste digitaliserings- programma's (technisch) gerealiseerd te hebben in 2014.
    Ook in 2015 streven we ernaar om 90% van de belangrijkste digitaliserings- programma's (technisch) gerealiseerd te hebben.       Tijdig anticiperen op de impact van de energie-transitie
Cybercriminaliteit
Veranderende wetgeving

Medewerkers

Doelstelling 2014   Resultaat 2014   Doelstelling 2015   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s
Score medewerkers-onderzoek
Score medewerkers-onderzoek Great Place to Work van minimaal 73.
    In 2015 streven wij naar een score van 75 in het medewerkers-onderzoek van Great Place to Work.   Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.   Alle interne risico’s. Op verantwoorde wijze met deze risico’s omgaan geeft vertrouwen en rust bij medewerkers.
Verzuim medewerkers
Verzuimpercentage van maximaal 4,0%.
    Verzuim-percentage van maximaal 3,9%   Het verzuim-percentage is lager dan 4,0% in de afgelopen jaren.  
Vrouwen in leidinggevende posities
Minimaal 22% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.
    Minimaal 23% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.   In 2020 is minimaal 27% van onze leidinggevenden vrouw.  
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
90 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbieden.
    100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbieden.   In 2020 begeleiden we, in samenwerking met onze leveranciers, per jaar meer dan 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.  

Aandeelhouders en investeerders

Doelstelling 2014   Resultaat 2014   Doelstelling 2015   Strategische doelstelling   Belangrijkste risico’s
Behoud solide rating
Handhaven solide A rating profiel.
  S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa3/
P-1/stable outlook
  Handhaven solide A rating profiel.   Handhaven solide A rating profiel.

Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence.

Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.
  Marktrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeits-risico’s, commodity prijsrisico’s, valutarisico’s, interestrisico’s en belasting-risico’s
FFO/Nettoschuld
Doelstelling: > 20%
    FFO/Nettoschuld
Doelstelling: > 20%
   
Rentedekking
Doelstelling: > 3,5
    Rentedekking
Doelstelling: > 3,5
   
Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)
Doelstelling: < 60%
    Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)
Doelstelling: < 60%
   
Solvabiliteit
Doelstelling: > 30%
    Solvabiliteit
Doelstelling: > 30%
   
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen4
Bij minimaal 60% van onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht.
    Bij minimaal 65% van onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht.   In 2020 hebben we met minimaal 80% van onze leveranciers afspraken gemaakt over de CO2-prestatie van het eigen bedrijf en de te leveren producten of diensten aan Alliander. Van ons materiaal is 40% circulair ingekocht.  
CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering5
De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 941 kton.
    De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 831 kton(volgens sectorbrede rekenmethodiek).   We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.