Kredietbeoordelaars

Om een goede toegang tot de kapitaal- en geldmarkt te behouden, is het van belang dat bestaande en potentiële financiers goed inzicht hebben in de kredietwaardigheid van Alliander met bijbehorende credit ratings. Het hebben van een credit rating is ook een verplichting onder de door rechtsvoorgangers van Alliander eind jaren 90 aangegane cross border leasecontracten. Alliander heeft een credit rating van SP en Moody’s. Deze rating bestaat uit een lange termijn rating, een korte termijn rating en een outlook. Deze laatste geeft de verwachte verandering in de rating aan voor de komende jaren. In het afgelopen jaar zijn de ratings en outlook van Moody’s en SP niet gewijzigd.

De credit ratings zijn ultimo 2014 als volgt:

Credit ratings

 

long term

short term

Standard & Poor's

AA- (stable outlook)

A-1+

Moody's

Aa3 (stable outlook)

P-1

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact gehad met de kredietbeoordelaars. Een terugkerend onderwerp in deze contacten waren de voorgenomen tariefsverlagingen voor de reguleringsperiode 2014 - 2016. De jaarlijkse reviews vonden plaats in juni en oktober. Aan de hand van de hierbij verstrekte recente financiële prestaties en prognoses van Alliander hebben de kredietbeoordelaars de kredietwaardigheid van Alliander opnieuw bepaald en de bestaande ratings en outlook herbevestigd.

Duurzaamheidsrating

Een relatief nieuwe ontwikkeling van de afgelopen jaren is dat ondernemingen worden beoordeeld op het voeren van een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij kijkt men onder meer naar sociale factoren zoals ondernemingsbestuur, verantwoordelijkheid naar klanten en producten en de wijze waarop met het personeel wordt omgegaan. Daarnaast zijn milieufactoren van belang, zoals uitstoot van schadelijke stoffen en verbruik van energie en water. Het eindoordeel wordt weergegeven in een duurzaamheidsrating.

Duurzaamheidsratings spelen naast credit ratings een steeds belangrijkere rol bij beleggingsbeslissingen. Zo kunnen sommige investeerders alleen in bedrijven beleggen als deze aan een bepaald minimum duurzaamheidsratingniveau voldoen. In dit kader heeft het Duitse duurzaamheidsratingbureau Oekom Alliander opnieuw beoordeeld. Op basis van haar bevindingen heeft zij op 14 juli 2014 de rating van Alliander verhoogd van B naar B+ (op een schaal van A+ (hoogste) tot D- (laagste)). Met deze duurzaamheidsrating behoren we volgens Oekom tot de industry leaders in onze sector. Deze nieuwe rating komt voort uit de jarenlange focus van Alliander op een duurzame bedrijfsvoering en het voornemen die te handhaven.