Aandeelhouders en investeerders

Onze aandeelhouders en investeerders erkennen het belang van een financieel gezond netwerkbedrijf dat zich actief inzet voor de facilitering van de energietransitie. We zien dat de aandacht voor prestaties op het gebied van duurzaamheid van bedrijven groeit.

Wat aandeelhouders en investeerders
belangrijk vinden

Uit de stakeholderdialoog bleek dat aandeelhouders en investeerders de volgende thema’s in 2014 relevant vonden: energiegebruik en CO2, transparantie, energieopwek, economische prestaties. Deze thema's komen in dit hoofdstuk nadrukkelijk aan bod.