Banken

Met zes banken heeft Alliander in het verleden een gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van € 600 miljoen afgesloten. Deze faciliteit heeft een looptijd tot en met 13 juli 2018. Een deel van deze faciliteit kan ook worden aangewend voor de uitgifte van cross border lease gerelateerde Letters of Credit. Er is in 2014 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.