Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

2014

2013

Resultaat na belastingen

 

323

 

288

     

Overige elementen totaalresultaat

    

Elementen die via het resultaat worden afgewikkeld

    

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

 

22

 

-5

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

 

-

 

2

Belastingen

 

-4

 

1

     

Totaalresultaat na belastingen

 

341

 

286

Het totaalresultaat na belastingen 2014 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..