Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agio- reserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatie-lening

Hedge- reserve

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2013

684

671

494

-2

28

1.104

224

3.203

         

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

-

-

-

2

-

-

-

2

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

-4

-

-

-4

Nettoresultaat 2013

-

-

-

-

-

-

288

288

         

Totaalresultaat 2013

-

-

-

2

-4

-

288

286

         

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-

-42

-

-42

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-494

-

-

-

-

-494

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

496

-

-

-

-

496

Dividend 2012

-

-

-

-

-

-

-74

-74

Bestemming resultaat 2012

-

-

-

-

-

150

-150

-

         

Per 31 december 2013

684

671

496

-

24

1.212

288

3.375

         

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

18

-

-

18

Nettoresultaat 2014

-

-

-

-

-

-

323

323

         

Totaalresultaat 2014

-

-

-

-

18

-

323

341

         

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2013

-

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2013

-

-

-

-

-

163

-163

-

         

Per 31 december 2014

684

671

496

-

42

1.363

323

3.579