Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening   

€ miljoen

Noot

2014

2013

Saldo overige baten en lasten na belastingen

47

3

38

Resultaat deelnemingen na belastingen

 

320

250

    

Nettoresultaat

 

323

288