Energie voor klanten

Een innovatief energienet in Zaanstad

In 2014 werken wij samen met de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland, het Zaans Medisch Centrum, woningcorporaties en enkele grote industrieën aan een innovatief en open warmtenet. Restwarmte zal nuttig ingezet worden. Het net is ook geschikt om in de toekomst overschotten aan duurzame elektriciteit op te nemen. Bijzonder aan de Zaanse aanpak is de samenwerking tussen uiteenlopende partijen, zoals leveranciers, afnemers, netwerkbedrijf, overheid en het bedrijfsleven.

Miljoenen klanten vertrouwen erop dat energie ieder moment van de dag beschikbaar is. Daarom werken wij aan goede service en een veilig en betrouwbaar energienet. Daarnaast bereiden wij ons voor op een toekomst waarin opwek en verbruik van energie veranderen.

24/7 de beste dienstverlening

De tevredenheid van onze klanten is hoog. In onze dienstverlening is de toegang tot energie voor hen het belangrijkst. Daarom investeren we in 2014 ruim 420 miljoen euro in onderhoud, uitbreiding en versterking van onze netten. Om het gemak voor klanten te vergroten, kiezen we ervoor om de dienstverlening klantgerichter en persoonlijker te maken. Daarbij wordt onze online dienstverlening steeds uitgebreider. Klanten krijgen bij een storing online informatie over de status, de verwachte eindtijd en de getroffen straten. De tarieven voor netbeheer dalen vanaf 2014, wat merkbaar is op de energierekening van klanten.

Helpen bij energiebesparing

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan energiebesparing. Dit doen we onder meer door het aanbieden van de slimme meter. Er zijn handige apps en energiemanagementsystemen op de markt waarmee klanten met een slimme meter real-time hun energieverbruik kunnen volgen. Zo krijgen zij beter inzicht in hun besparingsmogelijkheden. Met ‘open data’ stimuleert Liander de ontwikkeling van innovatieve toepassingen in combinatie met de slimme meter. Deze data zijn ontdaan van privacygevoelige informatie en helpt ons om transparant te zijn over de gegevens die we verzamelen en feedback te krijgen op onjuistheden in de data. Er is wereldwijde belangstelling voor deze ontwikkeling. In 2014 gaan de netbeheerders door met het aanbieden van de slimme energiemeter. In 2020 moet de meter bij 80% van onze klanten zijn geplaatst.

Stimuleren van marktontwikkelingen naar een duurzame energievoorziening

Juist nu het energielandschap snel verandert, zoeken we samenwerking met innovatieve partners en haken we aan bij maatschappelijke initiatieven. We helpen mensen die samen met hun buurt, wijk of stad een lokaal duurzaam energie-initiatief willen starten. Een we geven inzicht in de gezamenlijk opgewekte energie.

Op verschillende manieren willen we het onderwerp duurzame energie onder de aandacht brengen om de energiewensen van overheden, bedrijven en consumenten te ondersteunen. In 2014 werken we bijvoorbeeld aan het project ‘Texel, slim zelfvoorzienend’. Verder zetten we vernieuwende samenwerkingsverbanden voort, zoals het Smart Energy Collective waarin we meewerken aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten.